Garaj İdari Amirliği
Görev Tanımı
Ulaştırma, taşıma hizmetleri yürütmek,
Öğrenci topluluklarının düzenlediği/iştirak ettikleri sosyal etkinliklerde ulaşımlarının sağlanması,
Kongre ve sempozyumlarda katılımcıların ve görevlilerinin ulaşımının sağlanması Üniversitemiz çalışanlarının resmi görevleri ile ilgili ulaşımlarının sağlanması, 
 Araçların periyodik bakımlarını zamanında yaptırmak. Araçların gerektiği zamanlarda bakım-onarımını yaptırmak.
Üniversitemizde iç ve dış paydaşlar tarafından yazılı veya sözlü istek de bulunulan Araçların, gerekli birimlerin olur ve onayı alınarak sevk ve idaresi 
Garaj İdari Amirliğinden istek oluşumu ihtiyaç duyulan Araç ve Şoförleri  görevlendirme yoluyla Üniversitemiz birimlerinden ilgili amire iletilir. 
Üniversitemiz Birimlerimizin isteği değerlendirilip ihtiyaç duyulan sayıda personel görevlendirilmesi yapılır.
Garaj İdari amirliğimizden istenen araç Birimimizden istenen personel görevlendirilmeleri EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)’nden veya bizzat İlgili Birim ya da ilgili amire bildirilir.