Garaj İdari Amirliği
Genel Bilgiler
Üniversitemizde iç ve dış paydaşlar tarafından istek de bulunulan Araçların (97 Araç)  sevk ve idaresi, Araçlarda İş sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması, Araçların periyodik bakım onarımlarının yaptırması, muayene ve trafik sigortalarının günlerinin takip edilmesi, mesaiye kalan personelin takibinin yapılması, Araçların bakım onarımının yapılmasını ve malzeme ihtiyaçlarının alınması, Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirilmesi, yanıtlanması ve işlemlerinin yürütülmesi, Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunarak, görevlerin yerine getirilmesi, Mevzuatın takip edilmesi, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi. Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlaması. Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirilmesi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uyulması. Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirilmesini sağlamaktır.