Konutlar-Taşınmazlar Şube Müdürlüğü
İş Tanımı

1) Mülkiyeti üniversitemize ait olan ve mülkiyeti hazineye ait üniversitemize tahsisli olan taşınmazların (kantin, kafetarya, kırtasiye-fotokopi yeri, ATM cihazı yeri, banka şubesi, baz istasyonu vb.) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama işlemlerini yapmak.
2)Kiralama işlem dosyasının hazırlanması ve muhafazası.
3)Kiralama işlemi yapılan taşınmazların kira artışlarının Yİ-TÜFE oranında yapılıp hesaplanarak müstecire tebliğ edilmesi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının tahsilatı için yazı yazılması.
4)Müstecirlere kira sözleşmelerinin bitimine 1 (bir) ay kala sözleşmelerinin biteceğine ve tahliye etmeleri için tebligat yapılması.
5)Üniversite akademik ve idari personellerine lojman tahsis işlemleri.
6)Demir Karamancı Bilim sitesine Yabancı Öğretim Elemanlarına ve Öğretim Üyelerine lojman tahsis ve tahliye işlemleri.
7)Üniversite bünyesinde bulunan taşınmazların ( kantin, kafeterya, fotokopi yeri vs.) tahmini yıllık kira bedeli tespit işlemlerinin sekretaryasını yapmak.
8)Lojman tahliye işlemlerinin yazışmalarının yapılması.
9)Lojman taleplerinin alınması ve değerlendirilmesi.