Konutlar-Taşınmazlar Şube Müdürlüğü
Genel Bilgiler
TANITIM
 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Konutlar-Taşınmazlar Şube Müdürlüğünün kuruluş gerekçesini, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 36’ıcı maddesinin (e) bendine göre Başkanlığımıza verilen görevler oluşturur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 300 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği, 19.06.2007 tarih ve 26557 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve Erciyes Üniversitesi Konut Tahsis ve Bilim Sitesi Tahsis Yönergesi hükümlerine göre işlemler yapılmaktadır.
 
GÖREVLERİ
 
1) Mülkiyeti üniversitemize ait olan ve mülkiyeti hazineye ait üniversitemize tahsisli olan taşınmazların (kantin, kafetarya, kırtasiye-fotokopi yeri, ATM cihazı yeri, banka şubesi, baz istasyonu vb.) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama işlemlerini yapmak.
2)Bilim Sitesi ve Lojman tahsis ve tahliye işlemleri.