İç Hizmetler Şube Müdürlüğü
Görevler
 Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Fakülte ve Yüksekokulların, Bağlı Birim ve Merkezlerin ve Daire Başkanlıkların ihtiyacı olan Temizlik hizmetleri yapmak, Üniversitemiz Rektörlük, Merkeze Bağlı Birimler, Fakülte, Yüksekokul, Merkezler, Enstitülerin iç ve dış temizliğin yapılması ve yaptırılması, Bürolarda evrak akışını sağlamak, her türlü Taşıma İşlerinin yapılması. Dış alanların temizliğini  sağlamak.