Vizyon - Misyon
Misyonumuz
 
Üniversitemiz birimleri, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için; Mal ve hizmetlerin, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması , kayıtlara geçirilmesi , depolanması, dağıtılması işlemlerini yapmak, Akademik ve İdari personel ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavi giderlerine ait işlemleri , Üniversitemizde görev yapan personelin sürekli görev ile yurtiçi ve yurtdışı yolluk işlemlerini, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri, taşıma ve ulaşım hizmetlerini , mevcut ödeneklerle en kısa sürede en az hata ile yerine getirmektir.
 
 
Vizyonumuz
 
Başkanlığımızın ana hedefi ; Görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf , etkin ve en verimli şekilde kullanmak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek , çalışanlarını takım bilinci içinde bilgi ve becerilerini arttırabileceği imkanlar oluşturmak , teknolojik imkanlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla vereceği hizmetler ile örnek bir Başkanlık olmaktır.