İç Hizmetler Şube Müdürlüğü
Genel Bilgiler ve Tanım
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan İç Hizmetler ve İşletmeler Şube Müdürlüğü kuruluş gerekçesini, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 36. maddesinin (b) bendine göre İç hizmetler 177 personel ile hizmet vermektedir.
 Birim bünyesinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi edinme taleplerini değerlendirilmesi, yanıtlanması ve işlemlerinin yürütülmesi, Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunarak, görevlerin yerine getirilmesi, Mevzuatın takip edilmesi, değişiklikler hakkında Başkanlığa bilgi vererek ilgili iş ve işlemlerin yerine getirilmesi. Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlaması. Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirilmesi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uyulması. Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine bilgi girişlerini doğru ve zamanında yerine getirilmesini sağlamaktır.