İş Tanımı
Erciyes Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü, üniversitemiz genelinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin,kamu kaynaklarıyla ihtiyaçların uygun koşullarda ve zamanında karşılanması ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamaktır. Kamu alımlarının optimum bir düzeyde gerçekleştirilebilmesi için bütün isteklilerin katılımına açık olacak şekilde rekabetin sağlanması, alım sürecinin bütün aşamalarında da saydamlığın, güvenirliğin ve hesap verilebilirliğin egemen kılınması, etkinlik ve verimliliğin ön planda tutulmasıdır.