Tahakkuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü
TANITIM
 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Tahakkuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kuruluş gerekçesini, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 36’ıcı maddesinin (e) bendine göre Başkanlığımıza verilen görevler oluşturur. Üniversitemiz bütçesinde Rektörlük birimlerine ayrılan 01- Personel Giderleri, 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri bölümlerinde yer alan harcamaları ile tedavi ve cenaze giderleri, yolluklar vb. ödemelerin yapılması işlemleri ile, ödeme işlemleri Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.
 
 
GÖREVLERİ
 
1-) Başkanlığımız takibindeki dairelerin maaş ödemelerini hazırlamak.
2-) Üniversitemiz Rektörlük birimlerine naklen atanan personelimiz sürekli görev yolluklarını yapmak.
3-) Üniversitemiz Rektörlük birimlerince görevlendirilenlerin Yurtdışı Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak.
4-) Üniversitemiz Rektörlük birimlerince görevlendirilenlerin Yurtiçi Geçici Görev Yolluklarının ödemelerini yapmak.
5-) Üniversitemiz personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi yolluklarının ödemelerini yapmak.
6-) Başkanlıkça verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
 
Güncelleme Tarihi : 10.Nisan.2013 16:48
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 – KAYSERİ
Telefon :0 352 437 49 14 – 0 352 207 66 66 ( 10300 )
Faks :0 352 437 52 80
E Posta :imid@erciyes.edu.tr
Copyright © 2013 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Gurubu