Satınalma Şube Müdürlüğü
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına mali dönem itibari ile verilen ödenekler aşağıda belirtildiği şekilde kullanılmaktadır.
 
İlgili harcama kaleminden Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Fakülte ve Yüksekokulların, Bağlı Birim ve Merkezlerin ve Daire Başkanlıkların  ihtiyacı olan Makine Teçhizat Alımlarının yapılması,
 
İlgili harcama kaleminden Üniversitemize bağlı  Fakülte ve Yüksekokullar, Araştırma ve Uygulama Hastaneleri, Enstitüler, Daire Başkanlıkları ve Bağlı Bölüm ve Merkezlerin ihtiyacı olan bilgisayar ve yan ürünlerinin satın alınması,
 
İlgili harcama kaleminde Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Araştırma ve Uygulama Hastanelerinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde  kullanılacak olan Tıbbi Cihaz Alımlarının yapılması, 
Üniversitemiz Kütüphanesinin ihtiyacı olan yerli ve yabancı yayın alımının yapılması,
 
Üniversitemiz Rektörlüğünün ihtiyacı doğrultusunda Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımının yapılması,
 
Üniversitemiz Rektörlüğünün ihtiyacı doğrultusunda Temizlik Vb. Hizmet Alımının yapılması,
 
Üniversitemiz Rektörlüğünün ihtiyacı olan Akaryakıt Alımının yapılması,
 
Devlet Malzeme Ofisinden alımı yapılan Mal ve Malzemelerin Üniversitemiz birimlerine teslimatının yapılması,
 
Üniversitemiz Rektörlüğü kampüs alanı içerisinde bulunan 16 adet taşınmazın ve Vakıf Çarşısı içerisinde bulunan taşınmazların ihale işlemlerinin yapılması ve elektrik yakıt ve su bedelleri ile ilgili tebligatların ve diğer tebliğatların  yapılması faaliyetlerini yürütmektedir.
 
Üniversitemiz Rektörlük Makamına tahsis edilen “temsil,ağırlama,fuar,tören ve organizasyon giderleri”  ile ilgili harcamaları yapmak 
 
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerin hizmetinde kullanılan araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası giderlerinin yapılması,
 
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerin “menkul mal gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri ile ilgili harcamaları yapmak,
 
Üniversitemiz Rektörlüğü kampus alanının elektrik,  atık su ve gaz tüketim bedellerinin ödenmesi, 
 
Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde hizmet veren  personelin (hemşire ve koruma güvenlik personeli) yazlık ve kışlık olarak giyim ihalesinin hazırlanması ve satın alınmasının yapılması 
 
Üniversitemiz personelinin  yemek yardımı ödeneğinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı  yemek kuruluna aktarılması,
               
 
Üniversitemizin Hukuk Müşavirliğinden gelen dava dosyalarının ve Yapı İşleri Teknik  Daire Başkanlığından gelen kamulaştırma bedellerinin ödenmesi,
 
Doğrudan Temin yolu ile (22/d) alımların yapılması,
 
Üniversite genelinde toplu ödeneklerin detay programlarını hazırlamak, vize ve revize işlemlerini yürütmek.
 
Güncelleme Tarihi : 10.Nisan.2013 16:54
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 – KAYSERİ
Telefon :0 352 437 49 14 – 0 352 207 66 66 ( 10300 )
Faks :0 352 437 52 80
E Posta :imid@erciyes.edu.tr
Copyright © 2013 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Gurubu