Konutlar Taşınmazlar Şube Müdürlüğü
TANITIM
 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Tahakkuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kuruluş gerekçesini, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları’nın İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 36’ıcı maddesinin (e) bendine göre Başkanlığımıza verilen görevler oluşturur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 300 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliği, 19.06.2007 tarih ve 26557 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve Erciyes Üniversitesi Konut Tahsis ve Bilim Sitesi Tahsis Yönergesi hükümlerine göre işlemler yapılmaktadır.

GÖREVLERİ
 
1) Rektörlüğe bağlı taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama işlemlerini yapmak. ( Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların kantin kiralama işlemleri her birimin kendisi tarafından yapılmaktadır. )
2)Lojman tahsis ve tahliye işlemleri.
Güncelleme Tarihi : 06.Şubat.2017 13:00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 – KAYSERİ
Telefon :0 352 437 49 14 – 0 352 207 66 66 ( 10300 )
Faks :0 352 437 52 80
E Posta :imid@erciyes.edu.tr
Copyright © 2013 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Gurubu