Genel Tanıtım
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Halen İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımıza bağlı Satın Alma Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, İç Hizmetler Şube Müdürlüğü, Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü ve Konutlar-Taşınmazlar Şube Müdürlüğü olmak üzere 5(Beş) Şube Müdürlüğü bulunmakta olup, bu Şube Müdürlükleri; Üniversitemize bağlı tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Rektörlüğe bağlı taşınmazların kiralama ile ilgili ihalelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, yazışmalarının yapılması ve izin gerektiren durumlarda ilgili yerlerden izinlerin alınması ve lojman tahsis-tahliye işlemlerini, satın alınan ve hibe edilen her türlü malzemenin muayene ve tesellümünden sonra ayniyat girişinin yapılması, demirbaş niteliğindeki malzemelerin demirbaş numaralarının verilerek muhasebe kayıtlarının tutulması, yıl sonunda Üniversitemizin genel demirbaş sayımlarının yapılması, mal alma belgesi karşılığında stok malzemelerin stok çıkış işlemlerinin yapılması ile demirbaş kayıtlarından düşülmesi gereken malzemelerin işlemlerinin yapılması ve yıl sonu icmallerinin hazırlanarak Sayıştay’a gönderilmesi, Rektörlük merkezi bünyesindeki personellerin her türlü özlük hakkı ile ilgili ödemeleri ve tahakkuk işlerinin gerçekleştirilmesidir.
Güncelleme Tarihi : 06.Ocak.2017 12:28
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 – KAYSERİ
Telefon :0 352 437 49 14 – 0 352 207 66 66 ( 10300 )
Faks :0 352 437 52 80
E Posta :imid@erciyes.edu.tr
Copyright © 2013 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Gurubu